Hakkımda

Uzman Psikolog Hasan Akalın; lisans eğitimini Mersin Üniversitesi Psikoloji Bölümü, yüksek lisans eğitimini ise İstanbul Ticaret Üniversitesi Klinik Odaklı Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans Programında tamamlamıştır.

2012 yılından bu yana klinik uygulamalarında yetişkinlerle EMDR Terapi, Ego Durumları Terapisi, Şema Terapi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Gottman Çift Terapisi ve Grup Terapisi uygulamalarını kullanmakta ve terapist meslektaşlarına süpervizyon desteği sağlamaktadır.

EMDR Avrupa Derneği’nin Akredite Terapist kriterlerini tamamlayarak EMDR Avrupa Onaylı Akredite Terapist olmaya hak kazanan Akalın; 2014-2018 yılları arasında Türk Psikologlar Derneği İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmüştür.

Halen Türk Psikologlar Derneği, EMDR Derneği üyesi ve birer insanı yardım oluşumları olan EMDR Travma İyileştirme Grubu ve Türk Psikologlar Derneği Travma, Afet ve Kriz birimi gönüllüsüdür.


Başlıca İlgi Alanları:

Sosyal Fobi, Depresyon, Panik Bozukluk, Panik Atak, Psikolojik Travma, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Çocukluk Çağı Travmaları, Özgül Fobi, Fobiler, Obsesif-Kompülsif Bozukluk, Evlilik ve Çift Problemleri, Performans Kaygısı, Yetişkinlerle Performans Geliştirme, Sigara, Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları (Bağımlılık), Kumar Bağımlılığı, Bipolar Bozukluk, Borderline Kişilik Bozukluğu, Duygu Düzenleme, Duygu Durum Problemleri, DissosiyatifBozukluklar, Psikosomatik Rahatsızlıklar, Öfke ve Stres Yönetimi, Kendini Tanıma, Yas Süreci, Uyum Sağlama Problemleri, Yaşamsal Krizler, Takıntılar, İlişki Problemleri, İletişim Problemleri, Yeme Bozuklukları, Tekrar Eden Yaşam DöngüleriAldığı Eğitimler ve Sahip Olduğu Sertifikalar:

Bilişsel Davranışçı Terapi – Yüksek Lisans Eğitimi 

Şema Terapi – Uluslararası Şema Terapi Derneği 

EMDR I. Düzey –EMDR Derneği

EMDR 2. Düzey -EMDR Derneği 

EMDR Avrupa Akredite Terapisti – EMDR Derneği

EMDR ve Ergenlerle Performans Geliştirme – EMDR Derneği

Panik Bozukluk ve Fobilerde EMDR – EMDR Derneği

Kompleks Travma ve EMDR – EMDR Derneği

EMDR ve Flash Teknik – EMDR Derneği 

Dissosiyatif Kimlik Bozukluğunun Tanı ve Tedavisi I.Düzey– Zihin Okulu, Medaim Yanık

Dissosiyatif Kimlik Bozukluğunun Tanı ve Tedavisi II. Düzey– Zihin Okulu, Medaim Yanık

Gottman Çift Terapisi I. Düzey Gottman Enstitüsü

Gottman Çift Terapisi 2.Düzey –Gottman Enstitüsü

Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavisi Programı -Sağlık Bakanlığı -Prof. Dr. Kültegin Ögel

Sağlık Bakanlığı Tütün Bağımlılığı Tedavisi – Sağlık Bakanlığı